Kontaktné údaje

LEDERZENTRUM s.r.o.
Vetrová 6
919 26 Zavar
Slovensko

IČO: 45892440
DIČ: 2023144530
IČ DPH: SK2023144530

Bankové spojenie

Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu: 4022580737/7500
IBAN: SK16 7500 0000 0040 2258 0737
BIC/SWIFT: CEKOSKBX

Kamenná prevádzka

Vetrová 6
919 26 Zavar
Slovensko

Zodpovedný vedúci: Juraj Sotník

Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok: 8:00 – 18:00
Sobota: 8:00 – 12:00
Nedeľa: zavreté
obedňajšia prestávka: 12:00 – 13:00